Spuštění lodi Bratislava na vodu a její křest

23. 6. 1956


místo

Kníničská přehrada (dnes Brněnská přehrada)


charakteristika

Dopravní podnik podal žádost na stavbu nové lodi dne 29. července 1955. Souhlas Plavební správy v Praze obdržel Dopravní podnik 16. prosince 1955, čímž mohla být stavba zahájena.
Stavba probíhala přesně podle harmonogramu, takže 29. května 1956 mohla být provedena zkouška na vodotěsnost a 21. června 1956 došlo na technickou kolaudaci.


poznámka

Loď Bratislava jezdila po Brněnské přehradě do roku 2010. Dne 4. února 2011 byla spolu s lodí Praha odvezena z bystrckého přístaviště. Svůj nový domov našla v areálu U Hrocha ve Veslařské ulici v Brně-Jundrově.prameny, literatura

události

25. 8. 1961
Na Brněnské přehradě spuštěna devátá loď Kyjev 17. 4. 1952
Spuštění lodi Mír na vodu a její křest 14. 4. 1950
Spuštění lodi Pionýr na vodu a její křest 11. 6. 1949
Spuštění lodi Úderník na vodu a její křest 5. 5. 1946
Zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě
další události (1)...MJ


Aktualizováno: 21. 03. 2019