Otevření Katolického domu v Brně-Králově Poli

21. 9. 1930


ulice

číslo orientační

5–7


katastr

Královo Pole


charakteristika

Po mnohaletém úsilí „Spolku pro zřízení a udržování katolického „Lidového domu“ a „Orlovny“ v Králově Poli“ byl dům dokončen a předán veřejnosti.


poznámka

Spolek zakoupil již v roce 1923 laciné stavební místo na Palackého třídě, vložka č. 2634. Kupní smlouva s majitelkou paní Hrubou byla uzavřena 15. 11. 1923, cena dohodnuta na 50.000 Kč (s poplatky a provizí celkem zaplaceno 66 735 Kč).
Protože nebyla zatím naděje na stavbu a cena staveniště mezitím významně vzrostla, bylo dohodnuto pozemek výhodně prodat a hledat dál.
Vhodný zájemce, který nabídl slušnou cenu, se našel v roce 1929. Pozemek byl prodán 31. 1. 1929 panu Karáskovi za 200 000 Kč. Spolek musel zaplatit „dávku z přírůstku hodnoty“ 35 381 Kč, zůstatek činil 164 619 Kč.
V květnu 1929 byl zakoupen od pana Bálky dům s hostincem, sálem a soukromými byty na Poděbradově č. 5–7, čp. 156. Kupní smlouvou ze 14. 5. 1929 bylo zaplaceno celkem 329 336 Kč (dům 250 000 Kč, cena inventáře 55 000 Kč, na poplatcích a dani z převodu 24 336 Kč). Dům zcela nevyhovoval potřebám, bylo nutno prodloužit sál, vestavět jeviště, pod ním vybudovat klubovnu pro menší schůzky členstva a sloužící při divadelních představeních jako šatna).
Na jaře 1930 byla zahájena přístavba sálu a dalších potřebných věcí, také se přikročilo k dalším opravám. Tyto práce, včetně zařízení jeviště a postavení dřevěné kolny na dvoře (sloužila k ukládání divadelních potřeb), si vyžádaly náklad 121 000 Kč.


prameny, literatura

události

5. 11. 1943
Rozpuštění spolku v Králově Poli 15. 3. 1923
Schválení stanov spolku v Králově Poli
katolický dům byl výsledkem úsilí spolku z roku 1923


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 14. 01. 2020