Rozpuštění tělocvičného svazu „Orel“ v Brně

23. 9. 1942


charakteristika

Výnosem říšského protektora v Čechách a na Moravě Bd S VR 2-5022/42 ze dne 23. 9. 1942 byl rozpuštěn tělocvičný svaz „Orel“ se sídlem v Brně se všemi členskými spolky a jinými přidruženými organizacemi.
Tato opatření o rozpuštění tělocvičného svazu „Orel“ se vztahovala i na samostatné právnické osoby, které byly zřízeny za účelem zřízení a udržování zařízení „Orla“, a které tomuto účelu zřejmě sloužily.události

5. 11. 1943
Rozpuštění spolku v Králově Poli


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018