Slavnostní otevření zrekonstruované budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí

20. 6. 2000číslo orientační

2charakteristika

Zrekonstruovaná budova Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí, vystavená v letech 1858–1860 J. Arnoldem podle projektu vídeňského architekta I. Latzela a užívaná až do roku 1945 německou vysokou školou technickou, byla slavnostně otevřena.


účastníci

Jiří Zlatuška, rektor MU,
Jiří Vorlíček, děkan LF MU,
akademický sochař Lukáš Rittstein a další


zajímavosti

Součástí slavnostního předání zrekonstruované budovy byla vernisáž bronzové plastiky Vlny Lukáše Rittsteina, vytvořené v rámci projektu "Bronz 98" a umístěné na nádvoří fakulty.
osoby

Josef Arnold
stavitel Jiří Zlatuška
rektor Masarykovy univerzity


stavby

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220


objekty

Vlny
sochařská realizace: Komenského náměstí 2/04


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018