Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní zahájení přednášek na Masarykově univerzitě

Slavnostní zahájení přednášek na Masarykově univerzitě


 • 11. 11. 1919 


 • ulice

  Seminářská (Seminargasse)

 • číslo orientační

  16

 • místo

  prozatimní aula v biskupském alumnátě

 • nej...

  Masarykova univerzita


 • charakteristika

  Ze slavnostního zahájení přednášek na nově zřízené Masarykově univerzitě byl odeslán prezidentu T. G. Masarykovi pozdravný telegram: "Sbory profesorské i posluchačstvo obou fakult Masarykovy university v Brně shromáždily se dnes, aby zahájily vlastní svou společnou práci. V této chvíli mysli i srdce nás všech obracejí se k Vám, pane presidente, v bezděčné touze projeviti Vám, jenž navždy zůstane všem nám vzorem a učitelem, svůj prostý, upřímný hold srdečné úcty a celé své lásky. Svorni v těchto citech svých čekáme dne, kdy přijedete, abyste svou přítomností a slovem Svým zasvětil toto uskutečnění dávného snu celých generací československého národa a slibujeme, že věrni zářnému jménu, jež neseme ve štítu, budeme ze všech svých sil pracovati pod heslem pravdy a blaha nám všem drahé republiky."


 • účastníci

  Karel Engliš, rektor Masarykovy univerzity,
  Pavel Ludvík Kučera, prorektor Masarykovy univerzity,
  Ondřej Horáček, posluchač Právnické fakulty Masarykovy univerzity

 • zajímavosti

  První přednášku vůbec proslovil následujícího dne, t. j. 12. 11. 1919, prof. MUDr. Edward Babák na téma Úvod ke studiu lékařskému. Dne 13. 12. 1919 se konala v prozatímní univerzitní aule v biskupském alumnátu první imatrikulace posluchačů Masarykovy univerzity, na níž prorektor Pavel Ludvík Kučera řekl mj. studentům: "Vzdělávejte se politicky, myslete o prospěchu státu, ale řiďte se v politice ne ziskem, nýbrž přesvědčením. Láska k národu a vlasti budiž vaším nejvyšším politickým vodítkem..."

 • poznámka

  Ve školním roce 1919/1920 zahájily svoji činnost pouze fakulta právnická a fakulta lékařská.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Edward Babák
  přednesl první přednášku (12.11.1919) Karel Engliš
  rektor Masarykovy univerzity Pavel Ludvík Kučera
  prorektor Masarykovy univerzity


 • stavby

  rektorát Vysokého učení technického v Brně
  Antonínská 1/548


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 08. 07. 2018