Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení peněžního ústavu Občanská záložna v Židenicích

Založení peněžního ústavu Občanská záložna v Židenicích


 • 1902 (zánik v roce 1948)


 • ulice

  Bubeníčkova

 • katastr

  Židenice

 • místo

  filiálka pro Černovice na ulici Životského č. 5


 • charakteristika

  Hospodářky významný podnik Občanská záložna vznikl v roce 1902.
  V listopadu 1944 byla budova při bombardování zasažena a srovnána se zemí. Znárodněním peněžnictví v roce 1948 podnik zanikl.


 • účastníci

  Čeněk Macharáček, dlouholetý ředitel,
  Antonín Macharáček, vedoucí černovické filiálky

 • zajímavosti

  Tento ústav také založil Hirtovu nadaci na podporu chudých talentovaných studentů středních a vysokých škol.
  Také za německé okupace se záložna podílela na finanční pomoci postiženým rodinám. Šest pracovníků a funkcionářů záložny bylo odvezeno do koncentračních táborů, z nichž Antonín Macharáček byl utýrán k smrti.

 • poznámka

  Záložna pomáhala výhodnými půjčkami stavebníkům rodinných domků, peněžními dary na veřejně prospěšné aktivity spolků a na sociální pomoc obyvatelstvu. Také obecnímu představenstvu půjčovala vysoké částky na stavbu vodovodů, stok a komunikací, či veřejnou zeleň.
  Od roku 1911 dávala všem žákům prvních tříd obecných škol v Židenicích zdarma vkladní knížku s darem 5 korun.


 • obrazy

  img10082.jpg img17217.jpg img17218.jpg img17219.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  24. 6. 1900
  Školský spolek ku podpoře chudých žáků české školy na Táborské


 • osoby

  Josef Hirt
  Hirtova nadace při Občanské záložně Antonín Macharáček
  vedoucí černovické filiálky Občanské záložny


 • městská část

  Brno-Židenice


 • související odkazy

  mapa


 • autor


Aktualizováno: 02. 12. 2018

Pohled na Občanskou záložnu (založenou v roce 1902) na dnešní Bubeníčkově ulici v roce 1907). Zdroj: Městská část Brno-Židenice: z dějin a současnosti Židenic, Zábrdovic a Juliánova, Brno 2001, s. 72.