Slavnostní otevření novostavby Ústavu analytické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

21. 5. 1931


ulice

číslo orientační

2


místo

areál PřF MU mezi ulicemi Kounicovou, Kotlářskou a Veveří


nej...

Brno
první novostavba v areálu PřF MU mezi ulicemi Kounicovou, Kotlářskou a Veveří - pavilon č. 11


charakteristika

V areálu PřF MU byla slavnostně otevřena moderní účelová novostavba Ústavu analytické chemie, který o její realizaci usiloval už od zimního semestru 1922/1923, kdy zahájil v provizorních prostorách ústavu fyzikální chemie brněnské české techniky na Falkensteinerově ulici svoji činnost.


účastníci

Stanislav Souček, rektor MU,
Antonín Šimek, děkan PřF,
Vítězslav Veselý, rektor ČVŠT v Brně,
Jan Václav Dubský, ředitel Ústavu analytické chemie,
Hilmar Johannes Backer, rektor univerzity v Groningen


zajímavosti

O novostavbě ústavu bylo rozhodnuto 21. 3. 1923 v komisi svolané ministerstvem veřejných prací, projekt ústavu byl schválen 20. 9. 1924, se stavbou se započalo v červnu 1925.
události

20. 10. 2008
Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu Přírodovědecké fakulty MU 28. 6. 1892
Položení základního kamene ke stavbě zaopatřovacího ústavu císaře Františka Josefa


osoby

Jan Václav Dubský
ředitel Ústavu analytické chemie Stanislav Souček
rektor Masarykovy univerzity Antonín Šimek
děkan přírodovědecké fakulty Vítězslav Veselý
rektor České vysoké školy technické v Brně


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018