Zpřístupnění soutěžních podmínek Památníku holocaustu v Brně

5. 6. 2010číslo orientační

1


charakteristika

Statutární město Brno sdělilo svůj záměr zveřejnit oznámení výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění Památníku holocaustu v Brně v parku na náměstí 28. října.

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: 5. 6. 2010.
Uzávěrka soutěže: 3. 9. 2010.


zajímavosti

V soutěžních podmínkách zadána závazná textová část: (úvodní memento česky, romsky a hebrejsky, ostatní část textu česky):
NEZAPOMEŇME // MA BISTERAS// (hebrejsky) //
Z ÚCTY K ŽIDŮM A ROMŮM // OBĚTEM NACISTICKÉ RASOVÉ PERZEKUCE // ODVLEČENÝM Z BRNA DO KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ // A ZAVRAŽDĚNÝM V LETECH 1939 - 1945 //


poznámka

Soutěžní podmínky byly zveřejněny na www.brno.cz; Magistrát města Brna - úřední deska úřadu; Odbor kultury MMB, tel. 542 172 075.
Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: 14. 9. 2010. Rozhodnutí zadavatele (Rada města Brna) o výběru nejvhodnějšího návrhu, předpokládaný termín od 27. 9. do 15. 10. 2010.


prameny, literatura

události

17. 9. 2014
Odhalení pomníku obětem židovského a romského holokaustu 12. 8. 2014
Výstava Památník holocaustu


objekty

památník obětí holocaustu
pomník: náměstí 28. října 0/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018