Postřelení německého vojáka v Brně-Medlánkách

27. 3. 1939


charakteristika

V noci na 27. března 1939 byl postřelen z pušky neznámým pachatelem strážný, vojín říšskoněmecké armády, na stráži u pracháren v Medlánkách.


účastníci

Antonín Valníček, praporčík, zástupce velitele oddílu stráže II v Králově Poli, který telefonicky nahlásil 27. 3. 1939 v 18.45 hodin na policejní hlavní strážnici v Králově Poli tuto událost


zajímavosti

Bylo zahájeno pátrání po pachateli, šetřilo se i v kruzích pytláků, „jichž je v Medlánkách hojně“, nevedlo však k výsledku.


poznámka

V důsledku tohoto případu přišlo do Medlánek 20 říšskoněmeckých polních četníků pod velením nadporučíka Gimbse a byli ubytováni ve škole.
Z rozkazu nadporučíka nechal vybubnovat předseda místního výboru v Řečkovicích Kořísko (v orig. -Menš) obecním zřízencem, že v době od 19 hodin večer do 6 hodin ráno nesmí se do 31. března včetně nikdo zdržovati na ulici v Medlánkách. „Neuposlechnutí příkazu o zdržování se doma má za následek, že všichni muži od 15 do 25 let budou zajištěni (zavřeni) po dobu 14 dní“.


prameny, literatura

školy

Smíšená národní škola, Brno-Medlánky, Hudcova 35
v budově školy se 27. 3. 1939 ubytovalo 20 říšskoněmeckých polních četníků, kteří měli pátrat po pachateli střelby na německého vojáka


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018