Zřícení části západní hradební zdi Špilberku

16. 6. 2010


ulice

místo

u severozápadního bastionu hradu


charakteristika

Část západní hradební zdi u severozápadního bastionu hradu Špilberku se zřítila 16. června.
Historický úsek hradby z první poloviny 17. století v průběhu posledních téměř dvou set let neprošel zásadní opravou. „Zjevné statické poruchy nebyly na zdi dosud patrné. Havárie není způsobena žádnými stavebními pracemi prováděnými v posledních dekádách,“ uvedla Michaela Budíková, mluvčí Muzea města Brna, které hrad spravuje. Pravděpodobnou příčinou zřícení bylo nahromadění vody v hliněném zásypu za rubem zdi po dlouhodobých deštích.
Provoz hradu pro turisty nebyl omezen.

Zastupitelstvo města Brna schválilo 22. června 2010 na opravu zdi příspěvek 15,6 milionu korun. „Zřícenou zeď uvedeme do původního stavu a zároveň budeme sledovat statiku další ohrožené části opevnění hradního příkopu,“ řekl tehdy brněnský primátor Roman Onderka.

Oprava proběhla ve dvou etapách – v té první byla podle návrhu statika odstraněna část hradebního zdiva, která také hrozila zřícením. Zbývající úsek hradby stavebníci provizorně zabezpečili a u paty zdi vybudovali odvodňovací vrty.
V druhé etapě přišel na řadu geologický a částečně i archeologický průzkum a poté, co technické řešení obnovy hradby schválili památkáři, začaly stavební práce.
Při obnově byly použity především tradiční stavební technologie, aby celá konstrukce včetně skrytých částí splňovala kritéria pro rekonstrukce památkově chráněných objektů a konstrukčně respektovala doložený způsob budování hradebního systému na Špilberku.prameny, literatura

osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 11. 06. 2019