Udělení koncese Královopolské strojírně Lederer - Porges

26. 9. 1889


charakteristika

Stavební a živnostenské úřady města Brna udělily 26. září 1889 souhlas Ing. Filipu Porgesovi k adaptaci zrušeného cukrovaru v Králově Poli na kovodělný a strojírenský závod.
Dne 19. února 1890 byla zapsána do obchodního rejstříku nová firma pod názvem Brno - Královopolská továrna na stroje Lederer a Porges. Dne 24. února 1890 získala továrna privilegium na výrobu parních kotlů, v roce 1891 začala jako jeden z prvních průmyslových podniků na kontinentě užívat k osvětlení továrních objektů elektrické energie.prameny, literatura

události

21. 6. 1900
Zahájení provozu elektrické pouliční dráhy v Brně
továrna vyráběla vozy pouliční dráhy


osoby

Filip Porges
zakladatel


MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018