Založen park Tyršův sad

1883


ulice


charakteristika

Park Tyršův sad byl založen v roce 1883 na části území bývalého hřbitova. Tuto skutečnost dodnes připomíná litinový kříž z roku 1846 uprostřed parku. V roce 1902 byla v parku a v okolní ploše bývalého hřbitova založena botanická zahrada. Později v místech při ulici Antonínské i malá zoologická zahrada s několika menšími zvířátky v klecích. (Byla zrušena až ve 40. letech 20. století.)
Ta byla po zřízení botanické zahrady na Kotlářské ulici v roce 1922 zrušena a plocha byla parkově upravena a připojena k Tyršovu sadu.


prameny, literatura

stavby

Botanická zahrada Masarykovy univerzity
Kotlářská, Veveří 2/308 park Tyršův sad
Kounicova


městská část

MJ


Aktualizováno: 02. 01. 2020