Otevření Galerie města Brna na Špilberku

29. 6. 1968


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

Otevření Galerie města Brna zahájila expozice malířských a sochařských děl Skupiny výtvarných umělců.
Úvodní část tvořily fotografie prací předních brněnských architektů. V deseti místnostech se nacházelo 240 obrazů a sochy devadesáti autorů (členů Skupiny výtvarných umělců). Většina děl patří do sbírek Muzea města Brna. Střídala se více i méně známá jména: J. Šíma, J. Král, F. Foltýn, E. Milén, F. Süsser, J. Kubíček, V. Makovský, A. a L. Procházkovi, F. Malý a další. Závěr expozice patřil výtvarným teoretikům.


účastníci

Oldřich Toman, ředitel Muzea města Brna, tvůrce galerie


zajímavosti

V další etapě expozice byl zachycen vývoj výtvarného umění od roku 1939 k současnosti. Tento záměr souvisel s další přestavbou hradu.
Oddělený prostor bude věnován nejstarším pohledům na Brno. Historické oddělení muzea připravuje výstavu stavebního a uměleckého vývoje Brna, oddělení odboje expozici zaměřenou k historii hradu.
(Čerpáno z Lidové demokracie, 28. 6. 1968).osoby

Oldřich Toman
tvůrce galerie


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

související odkazy

Do


Aktualizováno: 12. 01. 2020