Sloučení ČAC Hellas Brno s SK Židenice

13. 5. 1940


charakteristika

Na návrh tehdejšího předsedy Ladislava Vlčka a s plnou podporou účastníků Valné hromady došlo 13. května 1940 ke sloučení ČAC Hellas Brno s jedním z největších brněnských klubů SK Židenice pod novým názvem „Hellas–těžkoatletický odbor SK Židenice“.


prameny, literatura

události

13. 10. 1897
Založení prvního českého sportovního klubu ČAC Hellas v Brně


MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018