Zahájen výkop základů pro sirotčinec v Jundrově

15. 4. 1899


katastr

Jundrov


charakteristika

Slavnosti se vedle řádových sester a schovanek zúčastnil i moravský místodržitel Alois baron Spens-Booden, brněnský biskup František Salomon (Saleský) Bauer, dvorní rada profesor Alfred Regner z Bleylebenu s dcerou Marií a zástupci obecního výboru v Jundrově.
Stavbu prováděl městský stavitel František Pawlu podle projektu Ing. Josefa Karáska.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika Jundrova I"


události

19. 8. 1900
Vysvěcení budovy sirotčince v Jundrověměstská část

MJ


Aktualizováno: 14. 04. 2019