Internetová encyklopedie dějin Brna

Vysvěcení budovy sirotčince v Jundrově

Vysvěcení budovy sirotčince v Jundrově


 • 19. 8. 1900 


 • ulice

  Veslařská

 • číslo orientační

  230

 • katastr

  Jundrov


 • charakteristika

  Budova sirotčince a kaple Božského srdce Páně byla vysvěcena u příležitosti 70. výročí narozenin císaře Františka Josefa I.
  Budovu vysvětil brněnský biskup František Salomon (Saleský) Bauer. Přítomen byl nový místodržitel Karel Žerotín, zemský hejtman Felix, hrabě Vetter z Lilie, okresní hejtman Josef Svitavský, zástupci obecního výboru v Jundrově a další. Císař dal souhlas, aby nový sirotčinec nesl název „Dívčí sirotčinec císaře Františka Josefa pro Moravu v Jundrově“.


 • obrazy

  img10493.jpg


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Kronika Jundrova I"


 • události

  15. 4. 1899
  Zahájen výkop základů pro sirotčinec v Jundrově


 • osoby

  František Saleský Bauer
  biskup brněnský František (Franz) Pawlu (Pavlu)
  stavitel Karel Žerotín
  místodržitel moravský


 • městská část

  Brno-Jundrov


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018

Budova „Dívčího sirotčince císaře Františka Josefa pro Moravu v Jundrově“. Zdroj: AMB, fond U 22 - Sbírka pohlednic, sign. LXXXVIch-1.