Vysvěcení budovy sirotčince v Jundrově

19. 8. 1900


ulice

číslo orientační

230


katastr

Jundrov


charakteristika

Budova sirotčince a kaple Božského srdce Páně byla vysvěcena u příležitosti 70. výročí narozenin císaře Františka Josefa I.
Budovu vysvětil brněnský biskup František Salomon (Saleský) Bauer. Přítomen byl nový místodržitel Karel Žerotín, zemský hejtman Felix, hrabě Vetter z Lilie, okresní hejtman Josef Svitavský, zástupci obecního výboru v Jundrově a další. Císař dal souhlas, aby nový sirotčinec nesl název „Dívčí sirotčinec císaře Františka Josefa pro Moravu v Jundrově“.prameny, literatura

Archivní pramen

"Kronika Jundrova I"


události

15. 4. 1899
Zahájen výkop základů pro sirotčinec v Jundrově


osoby

František Saleský Bauer
biskup brněnský František (Franz) Pawlu (Pavlu)
stavitel Karel Žerotín
místodržitel moravský


městská část

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018