Zahájení provozu zmodernizované spalovny

9 / 2010


ulice

číslo orientační

2


místo

Spalovna a komunální odpady Brno


charakteristika

Brněnská spalovna, která byla déle než rok přestavována a modernizována, zahájila v září 2010 opět svůj provoz. Během počátečního zkušebního období, které potrvá tři měsíce, spalovna zpracuje 4500 tun odpadu týdně.


zajímavosti

Modernizace spalovny, kde končí veškerý komunální odpad z Brna a okolí, si vyžádala zhruba 2,2 miliardy korun. Během ní byly instalovány nové kotle i turbína pro výrobu proudu.
Zatím se bude prověřovat, zda je nový blok schopen vyrábět z odpadu předepsané množství tepla a elektřiny. Právě energetické využití tepla ze spalovny je totiž klíčovou změnou, jíž modernizace přinesla.


poznámka

Největší problém na dokončovaném díle, který v době zkušebního provozu odborníci řeší, je ale něco, s čím vůbec nepočítali. Část jednoho z dopravníků odvážejícího popílek z filtrů vydává za provozu vrzavý zvuk. Odborníci hledají příčinu, protože tento nepříjemný zvuk by v noci mohli slyšet lidé z okolí.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Opravená spalovna zahájí zkušební provoz"


události

25. 8. 1905
Brněnská spalovna (tehdy nazývaná smetárna) uvedena do provozu


městská část

související odkazy

MŠ, Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018