Fakultní nemocnice Brno otevřela unikátní laboratoř chůze

22. 6. 2009


ulice

číslo orientační

9


místo

Dětská nemocnice


nej...

Česká republika
první zařízení tohoto druhu v České republice


charakteristika

Dne 22. června 2009 za účasti norského velvyslance Petera Rædera byla otevřena zatím jediná laboratoř chůze v České republice. Pracoviště za osm milionů korun vzniklo za významné podpory Norského finančního mechanismu a má výrazně usnadnit vyšetření dětských pacientů trpících poruchami chůze způsobené dětskou mozkovou obrnou, což umožní je i lépe operovat.
Jednou z hlavních výhod zařízení je podle šéfa laboratoře Jana Poula velká přesnost. „Odpadá tak možnost chyby lékaře a deformace způsobené případným chybným úsudkem lékaře,“ doplnil lékař Jan Jadrný.
Zájem je podle nemocnice velký, laboratoř funguje šest dní v týdnu, ročně by mohla laboratoř vyšetřit asi 700 až 800 dětí.
Zařízení funguje na principu trojrozměrného snímání chůze postižených dětí s nalepenými značkami na dolních končetinách osmi infračervenými kamerami. Výsledkem je podrobná počítačová analýza jejich pohybu, svalové aktivity i tlaků, které svou chůzí působí na podložku. Zaznamenaný pohyb se převádí do matematického modelu, který znázorní jednotlivé části končetiny jako úsečky, svírající různé úhly podle postavení kloubů. Vyšetřením procházejí děti před operací, ale i po ní. Lékaři tak získají přesný obraz o provedených změnách na končetinách.


poznámka

Laboratoř chůze je součástí Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, jejímž přednostou je prof. MUDr. Petr Gál, PhD. Laboratoř vznikla v rámci projektu s názvem Upřesnění indikací chirurgické léčby pohybového aparátu u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou v podmínkách laboratoře chůze.
Projekt a provoz laboratoře chůze je podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu v celkové výši – 376.718 EUR.
Nákladné vyšetření zatím nehradí zdravotní pojišťovny. Do roku 2011 byla vyšetření financována z norských fondů.
městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 17. 06. 2019