Vznik Německé společnosti pro vědu a umění/Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst

10. 3. 1919


charakteristika

Společnost, ustavená krátce po vzniku samostatného Československa a sdružující vědce, učence, umělce a donátory z německých měšťanských a podnikatelských kruhů, usilovala o zachování kontinuity a budoucnosti německé kultury a vědy na Moravě. Organizovala přednáškové cykly, diskusní večery, koncerty a umělecké výstavy v Brně i dalších moravských městech.
Od konce 20. let pravidelně vydávala soubor biografických portrétů významných moravských a slezských osobností, od roku 1932 provozovala Muzeum Gregora Mendela, z pozůstalosti předního moravského historika a archiváře Bertolda Bretholze vydala v roce 1938 dějiny Brna, zřídila stipendijní fond pro studenty brněnské německé techniky, stála u zrodu Německé lidové univerzity (Masaryk-Volkshochschule).
Na valné hromadě 26. 6. 1940 byla přejmenována na Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumforschung in Brünn, v květnu 1941 byl do čela jmenován Anton Altrichter, 26. 3. 1942 byly schváleny nové stanovy. Podle nich byla nově zřízená společnost plně pod kontrolou krajského vedení NSDAP. Činnost byla ukončena v roce 1945.


účastníci


osoby

Anton Altrichter
jmenován do čela společnosti v roce 1941 Bertold Bretholz
historik a archivář Karl Friedrich Kühn
předseda po smrti Bertolda Bretholze


Kal


Aktualizováno: 08. 07. 2018