Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

23. 7. 1268


charakteristika

V roce 1268 vydal panovník Přemysl Otakar II. privilegium, kde upravil vztah mezi Židy a křesťany v Brně.


účastníci

král Přemysl Otakar II.


poznámka

Poskytl Židům ochranu a svěřil jejich správu židovskému rychtáři. Židovský rychtář byl jmenován markrabětem z brněnských konšelů (křesťanů), aby jej zastupoval při jednáních a sporech mezi křesťany a Židy. Samosprávu židovské obce vedli volení židovští přísežní, v jejichž čele stál židovský mistr.
Aktualizováno: 25. 06. 2018