Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevřena Klinika chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství

Otevřena Klinika chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství


 • 8. 10. 2010 


 • ulice

  Palackého třída

 • číslo orientační

  1-3

 • místo

  kampus VFU Brno

 • nej...

  Česká republika
  jediná klinika svého druhu v České republice


 • charakteristika

  Klinika chorob prasat, která je jedinou svého druhu v České republice, má pomáhat především vývoji lidské medicíny.
  Výzkumy budou zaměřeny na nemoci srdce, cév, ale také na neurochirurgické problémy. Všechno má směřovat k tomu, aby hojení defektu lidských tkání bylo co nejdokonalejší a co nejméně invazivní. Velkou vizí brněnských veterinářů a lékařů je vyvinout na nové klinice způsob, jak pomocí kmenových buněk vypěstovat náhradu zubu nebo kostí.


 • účastníci

  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor VFU Brno,
  prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA., děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno,
  MUDr. Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna,
  Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
  odborníci a široká veřejnost

 • zajímavosti

  Na klinice může být najednou až 300 prasat. Veterináři by je měli začít navážet během příštích 14 dnů. Nadstandardní podmínky pro laboratorní zvířata tak zahrnují třeba dostatek prostoru, makrobiotickou stravu i míče pro zabavení. Každé prase na klinice stráví jeden měsíc až půl roku života, většina testů skončí utracením zvířete.

 • poznámka

  Objekt kliniky je nepodsklepený, třípodlažní se střešní nástavbou strojovny vzduchotechniky, chlazení a vytápění. První nadzemní podlaží slouží k ustájení a výuce chovu prasat a jsou v něm umístěny vyšetřovny, pitevny a místa pro ustájení zvířat. Součástí 1. NP je také experimentální část pro vědu a výzkum zahrnující moderně vybavený operační sál, jež slouží vývoji nových technologií a postupů pro medicínu humánní. V druhém nadzemním podlaží se nachází laboratoře, knihovna, posluchárny a zázemí pro akademické a vědecké pracovníky. Třetí nadzemní podlaží je technického charakteru.

  Výstavba kliniky byla zahájena v únoru 2009, dokončena v září 2010. Celková částka projektu včetně nákladů na vnitřní vybavení a technologie dosáhla 146 946 000 Kč. Novostavba Kliniky chorob prasat byla hrazena ze státní dotace MŠMT.
  Architektem nové budovy je Petr Stojan.

  Nová klinika chorob prasat získala jméno po rektorovi prof. MVDr. Jaroslavu Dražanovi, CSc..


 • obrazy

  img11564.jpg img11565.jpg img11566.jpg img11567.jpg img11568.jpg img11569.jpg img11570.jpg img11571.jpg img11572.jpg img11573.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  12. 12. 1918
  Zřízení Vysoké školy zvěrolékařské


 • osoby

  Jaroslav Dražan
  rektor Vysoké školy veterinární v letech 1975–1987 Daniel Rychnovský
  1. náměstek primátora města Brna Vladimír Večerek
  rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis, Zatl


Aktualizováno: 25. 06. 2018

8. 10. 2010 - slavnostní otevření Kliniky chorob prasat. Foto: Marián Kábele, brnovinky, www.brnovinky.cz.