Otevřena Klinika chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství

8. 10. 2010číslo orientační

1-3


místo

kampus VFU Brno


nej...

Česká republika
jediná klinika svého druhu v České republice


charakteristika

Klinika chorob prasat, která je jedinou svého druhu v České republice, má pomáhat především vývoji lidské medicíny.
Výzkumy budou zaměřeny na nemoci srdce, cév, ale také na neurochirurgické problémy. Všechno má směřovat k tomu, aby hojení defektu lidských tkání bylo co nejdokonalejší a co nejméně invazivní. Velkou vizí brněnských veterinářů a lékařů je vyvinout na nové klinice způsob, jak pomocí kmenových buněk vypěstovat náhradu zubu nebo kostí.


účastníci

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor VFU Brno,
prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA., děkan Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno,
MUDr. Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna,
Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
odborníci a široká veřejnost


zajímavosti

Na klinice může být najednou až 300 prasat. Veterináři by je měli začít navážet během příštích 14 dnů. Nadstandardní podmínky pro laboratorní zvířata tak zahrnují třeba dostatek prostoru, makrobiotickou stravu i míče pro zabavení. Každé prase na klinice stráví jeden měsíc až půl roku života, většina testů skončí utracením zvířete.


poznámka

Objekt kliniky je nepodsklepený, třípodlažní se střešní nástavbou strojovny vzduchotechniky, chlazení a vytápění. První nadzemní podlaží slouží k ustájení a výuce chovu prasat a jsou v něm umístěny vyšetřovny, pitevny a místa pro ustájení zvířat. Součástí 1. NP je také experimentální část pro vědu a výzkum zahrnující moderně vybavený operační sál, jež slouží vývoji nových technologií a postupů pro medicínu humánní. V druhém nadzemním podlaží se nachází laboratoře, knihovna, posluchárny a zázemí pro akademické a vědecké pracovníky. Třetí nadzemní podlaží je technického charakteru.

Výstavba kliniky byla zahájena v únoru 2009, dokončena v září 2010. Celková částka projektu včetně nákladů na vnitřní vybavení a technologie dosáhla 146 946 000 Kč. Novostavba Kliniky chorob prasat byla hrazena ze státní dotace MŠMT.
Architektem nové budovy je Petr Stojan.

Nová klinika chorob prasat získala jméno po rektorovi prof. MVDr. Jaroslavu Dražanovi, CSc..


obrazy


události

12. 12. 1918
Zřízení Vysoké školy zvěrolékařské


osoby

Jaroslav Dražan
rektor Vysoké školy veterinární v letech 1975–1987 Daniel Rychnovský
1. náměstek primátora města Brna Vladimír Večerek
rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně


městská část

související odkazy

Jis, Zatl


Aktualizováno: 25. 06. 2018