Vznik kina Vitagraf v Králově Poli

1. 11. 1911 (činnost ukončena 29. 9. 1950)místo

nárožní dům ulic Štefánikova a Domažličké


charakteristika

V roce 1911 vzniklo kino Vitagraf. Toto kino neslo různá jména - Elektra, Illusion a bylo zrušeno jako kino Květen v roce 1950.


účastníci

Eduard Odehnal, majitel a provozovatel,
Anna Veselá, majitelka a provozovatelka,
Jana Szpaková, majitelka a provozovatelka


poznámka

Kino provozoval Eduard Odehnal a dal mu jméno Vitagraf. První představení se v něm uskutečnilo pravděpodobně už v sobotu 21. října 1911, oficiálně bylo promítání povoleno až od 1. listopadu 1911. Po smrti E. Odehnala v roce 1918 provozovala biograf jeho žena za přispění různých společníků, po ní se stala majitelkou a pak i provozovatelkou kina Anna Veselá.
V roce 1920 se změnil název kina na Illusion. Protože kino příliš neprosperovalo, byl jeho provoz několikrát krátkodobě přerušen. V roce 1933 koupila biograf Jana Szpaková, která v něm po přestavbě na kino zvukové obnovila provoz pod názvem Elektra. Z původních 300 sedadel se po různých úpravách zmenšil počet míst v hledišti na konečných 221.
Koncem roku 1948 se změnil název kina ještě jednou a naposled - nový název zněl kino Květen. Navzdory několika změnám oficiálního názvu bylo však kino stále nejznámější pod lidovým označením „Kistna“. Bylo malé, s nevyhovujícím zázemím a tak v něm byl nakonec v červenci 1950 provoz definitivně ukončen a 29. září 1950 bylo kino zrušeno úplně.
(Informace pro naši encyklopedii poskytl pan Ladislav Bartoš. Děkujeme.)prameny, literatura

Ostatní literatura

"Dějiny Králova Pole"


stavby

nájemní dům
Domažlická, Štefánikova


městská část


Aktualizováno: 08. 07. 2018