Založení Divišovy dělnické kolonie tzv. Šanghaj

1925katastr

Brno-Královo Pole


místo

Divišova kolonie


charakteristika

Jedna z největších nouzových dělnických kolonií vznikla v roce 1925. Na severním svahu nad Královopolskou strojírnou vznikla kolonie kolem ulice Divišova, jako výsledek bytové krize i sociálních poměrů. V roce 1929 tu stálo již 154 provizorních domků, které stavěli většinou dělníci ze strojírny.


zajímavosti

Lidově se kolonii říkalo "Šanghaj", jelikož již v roce 1938 vzrostl počet obyvatel na 1500 a počet domů na 250.


poznámka

Dělnická kolonie představovala také velký sociální problém a zejména i problém právní, neboť nouzové domky vznikaly živelně bez povolení a řádného stavebního řízení.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Dějiny Králova Pole"


městská část


Aktualizováno: 07. 07. 2018