Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna

20. 5. 1922 (20.–22.5.1922)


charakteristika

Italští poutníci přijeli, aby uctili památku italských vlastenců, vězněných na Špilberku v první polovině 19. století.
Návštěva Brna se stala nejvýznamnější částí programu výpravy, která v Československu navštívila i další místa.


účastníci

asi 500 účastníků,
z italské strany mimo jiné:
Pietro Gaetano Venino, vůdce výpravy, státní tajemník pro kolonie, potomek markýze Confalonieriho, který byl také vězněn na Špilberku,
profesor Ausonio Franzoni, nejstarší člen výpravy,
major Giulio Cesare Gotti, zástupce italského ministerstva války, který se podílel na vytvoření československých legií v Itálii,
Antonio Chiaramonte Bordonaro, italský vyslanec v Praze,
z téhož vyslanectví vojenský attaché Veccchiarelli,
vévoda Enrico Schodnik, předseda ligy italsko-československé,
starosta Rossi z Pellicova rodiště Saluzza,
profesor Carboni jako zástupce starosty Forli, rodiště Maroncelliho,
za milánský okres profesor de Marchi,
za Società Dante Alighieri di Milano advokát Vismara Curro a další osobnosti italského politického a veřejného života

za československou stranu mimo jiné:
Jan Černý, ministr vnitra ČSR,
generál Alois Podhajský, zemský vojenský velitel,
Jan Máša, první náměstek starosty,
František Drobný, přísedící zemského výboru moravského,
kapitán Vochoč za italské legionáře


zajímavosti

Z projevu starosty Rossiho z Pellicova rodiště Saluzza zaujalo účastníky sdělení, že jedna z ulic tohoto města byla nazvána Brněnská.


poznámka

Účastníci přijeli zvláštním vlakem, byli očekáváni na nástupišti zdobeném chvojím a československými a italskými vlajkami, stejné prapory byly vyvěšeny i na domech ve vnitřním městě. Hymny obou států zahrála hudba 43. pěšího pluku, projevy Černý, Venino, Máša, Drobný a Vochoč.
Poté se výprava, v jejímž čele byly neseny tři prapory, odebrala za nadšených projevů četných obyvatel Brna do hotelů a bytů.
Večer se konalo slavnostní představení Pellicovy tragédie Francesco di Rimini v divadle: na budce nápovědy ležel vavřínový věnec se stuhou v italských barvách. Před začátkem představení uvítal hosty před oponou ředitel Václav Štech, jehož závěrečná slova: "Che viva la bella Italia!", vyvolala projevy nadšení obecenstva.prameny, literatura

události

22. 5. 1922
Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd 21. 5. 1922
Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku


osoby

František Drobný
přísedící zemského výboru moravského Jan Máša
účastník slavnosti ve funkci prvního náměstka starosty města Brna Silvio Pellico
italský karbonář, italská národní pouť pořádána zejména ke 100. výročí jeho příchodu na Špilberk Alois Podhajský
účastník slavnosti jako zemský vojenský velitel, slavnostní řečník Václav Štech
vítal italské hosty v divadle


městská část

Jis, Menš


Aktualizováno: 30. 12. 2018