Založení sboru dobrovolných hasičů na Ořešíně

27. 7. 1913


katastr

Ořešín


místo

hostinec


charakteristika

O založení sboru dobrovolných hasičů se významnou měrou zasloužil Josef Fischmeister.
Ustavující veřejnou schůzi v hojném počtu podpořili zástupci hasičů ze Soběšic, Jehnic a Řečkovic. Starostou hasičského sboru byl zvolen starosta obce Josef Štelcl, náčelníkem Josef Fischmeister, pokladníkem Václav Veselý.
Při založení čítal sbor 19 členů.


prameny, literatura

osoby

Josef Fischmeister
náčelník hasičského sboru Václav Veselý
pokladník hasičského sboru


městská část

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018