Oficiální zrušení hřbitova v Brně-Komíně

31. 12. 1983


ulice

Absolonovacharakteristika

Oficiálním zrušením hřbitova k datu 31. 12. 1983 byl zahájen proces skutečné likvidace hřbitova, kam své zemřelé pohřbívaly generace předků, farníků z Komína, Jundrova a Žabovřesk od roku 1820.
Prostor bývalého hřbitova byl přeměněn oficiálně na park. Lidé své náhrobky přenesli většinou na Ústřední hřbitov města Brna.


zajímavosti

Hřbitov byl srovnáván buldozerem, vše mělo být dokončeno do konce roku 1987. Ve skutečnosti nový „park“ zarůstal trávou, byly zde naštěstí ponechány stromy rostoucí na ploše hřbitova, také lipová alej lemující hlavní cestu zůstala zachována, nebyly zcela odstraněny obvodové zdi.
Hřbitov byl obnoven 1. 10. 1999.


prameny, literatura

události

12. 5. 2005
Slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Brně-Komíně 1. 10. 1999
Obnovení hřbitova v Brně-Komíně 18. 9. 1992
Založení „Společnosti pro obnovu hřbitova v Komíně“ 1. 1. 1973
Ukončení pohřbívání na původním hřbitově v Brně-Komíně


stavby

objekty

obnovení hřbitova v Brně-Komíně
pamětní deska: Absolonova 0/01
deska připomíná historii zničenía znovuobnovení hřbitova
oběti první a druhé světové války
pomník: Pastviny 70/01
pomník se nacházel na původním hřbitově a byl přenesen na nové místo v parku před školou Pastviny 70


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 28. 06. 2018