Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“

12. 5. 1895


ulice

Elisabethplatz
dnes Komenského náměstí


číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Myšlenka založit v Brně českou obchodní školu vznikla v Obchodnické jednotě.
Na zřízení této školy pražský velkoobchodník Jan Neff daroval Ústřední matici školské 10 000 zlatých.
V dubnu 1895 bylo usneseno zřídit „Spolek pro vydržování české obchodní školy v Brně“. Byly vypracovány osnovy a na valné hromadě 12. 5. 1895 byl zvolen výbor.


účastníci

složení výboru „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“:
- JUDr. Josef Koudela, advokát a zemský poslanec (předseda)
- Emanuel Tužil, ředitel filiálky Živnostenské banky (náměstek předsedy)
- František Bořivoj Wurm, vrchní úředník banky Slavie (jednatel)
- JUDr. Ludvík Krupka, advokát (pokladník)

členové výboru:
- Joža Barvič, knihkupec
- P. Josef Kašpar, kaplan na dómě
- Eduard Kordina, obchodník
- Karel Novák, generální zástupce „Prahy“
- Antonín Živanský, prokurista továrny


zajímavosti

Záměr vybudovat českou obchodní školu v Brně se setkal s nedůvěrou v úspěch mezi řadou osobností Brna. Zemský archivář Vincenc Brandl mínil: „Vždyť nebudete mít ani pět žáků!“


prameny, literatura

události

1. 10. 1895
Otevření obchodní akademie v Brně
výsledkem snažení „Spolku“ se stalo otevření české obchodní školy v Brně
24. 1. 1892
Založení Obchodnické jednoty v Brně
v Obchodnické jednotě vznikla myšlenka na založení české obchodní školy v Brně


osoby

Josef (Joža) Barvič
člen výboru „Spolku“ Vincenc Brandl
vyslovil pochybnosti o možnosti vybudovat českou obchodní školu v Brně Josef Kašpar
člen výboru Josef Koudela
zvolen předsedou výboru „Spolku“ Jan Neff
mecenáš akce
další osoby (1)...


stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2020