Internetová encyklopedie dějin Brna

Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“

Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“


 • 12. 5. 1895 


 • ulice

  Elisabethplatz
  dnes Komenského náměstí

 • číslo orientační

  8

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Besední dům


 • charakteristika

  Myšlenka založit v Brně českou obchodní školu vznikla v Obchodnické jednotě.
  Na zřízení této školy pražský velkoobchodník Jan Neff daroval Ústřední matici školské 10 000 zlatých.
  V dubnu 1895 bylo usneseno zřídit „Spolek pro vydržování české obchodní školy v Brně“. Byly vypracovány osnovy a na valné hromadě 12. 5. 1895 byl zvolen výbor.


 • účastníci

  složení výboru „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“:
  - JUDr. Josef Koudela, advokát a zemský poslanec (předseda)
  - Emanuel Tužil, ředitel filiálky Živnostenské banky (náměstek předsedy)
  - František Bořivoj Wurm, vrchní úředník banky Slavie (jednatel)
  - JUDr. Ludvík Krupka, advokát (pokladník)

  členové výboru:
  - Joža Barvič, knihkupec
  - P. Josef Kašpar, kaplan na dómě
  - Eduard Kordina, obchodník
  - Karel Novák, generální zástupce „Prahy“
  - Antonín Živanský, prokurista továrny

 • zajímavosti

  Záměr vybudovat českou obchodní školu v Brně se setkal s nedůvěrou v úspěch mezi řadou osobností Brna. Zemský archivář Vincenc Brandl mínil: „Vždyť nebudete mít ani pět žáků!“


 • prameny, literatura


 • události

  1. 10. 1895
  Otevření obchodní akademie v Brně
  výsledkem snažení „Spolku“ se stalo otevření české obchodní školy v Brně
  24. 1. 1892
  Založení Obchodnické jednoty v Brně
  v Obchodnické jednotě vznikla myšlenka na založení české obchodní školy v Brně


 • osoby

  Josef (Joža) Barvič
  člen výboru „Spolku“ Vincenc Brandl
  vyslovil pochybnosti o možnosti vybudovat českou obchodní školu v Brně Josef Kašpar
  člen výboru Josef Koudela
  zvolen předsedou výboru „Spolku“ Jan Neff
  mecenáš akce
  další osoby (1)...


 • stavby

  Filharmonie Brno
  Komenského náměstí 8/534


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2020