Mezinárodní seminář „Sociální jistoty v Evropě budoucnosti"

26. 1. 2005


ulice

číslo orientační

6charakteristika

Evropské sdružení křesťanských zaměstnaneckých organizací EBCEA ve spolupráci s Hnutím Křesťan a práce ČR pořádalo ve dnech 26.–30. 1. 2005 mezinárodní seminář, jehož se zúčastnili zástupci z 11 zemí.
Slavnostní zahájení proběhlo v kongresovém centru hotelu Continental za přítomnosti zástupců Jihomoravského kraje a brněnského biskupství.
Tématem hlavních referátů bylo srovnání sociálních jistot v západní a východní Evropě. Do programu semináře byly zařazeny diskuse, výměny zkušeností v pracovních kroužcích a odborné exkurse.


zajímavosti

Seminář byl ukončen neformálním Evropským stolem, na němž zástupci jednotlivých států nabízeli své speciality.stavby

Hotel Continental
Kounicova 6/680


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 22. 01. 2019