Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní předání novostavby Obecné a národní školy v Soběšicích do užívání veřejnosti

Slavnostní předání novostavby Obecné a národní školy v Soběšicích do užívání veřejnosti


 • 29. 9. 1887 


 • ulice

  Zeiberlichova

 • místo

  Obecná a národní škola


 • charakteristika

  Novou školní budovu vysvětil arcikněz a děkan František Maršovský za asistence obřanského a řečkovického faráře.
  Kromě sponzorů se otevření školy zúčastnila řada významných hostů. Ranami z hmoždíře umístěného na Ostré horce byl pozdraven příjezd místodržitele Bedřicha hraběte Schönborna a okresního hejtmana Hermanna barona Pillersdorfa.
  Slavnostního předání novostavby se účastnili i např. poslanec Josef Koudela, hrabě Jan Josef Herberstein, královopolský farář Gotthard Frieb, čelní úředníci řečkovického panství i starostové okolních obcí.


 • zajímavosti

  Když v lednu roku 1887 místní školní rada v Soběšicích projednávala rozšíření dosavadní jednotřídní obecné školy na dvoutřídní, nabídl majitel panství šlechtic Antonín Oskar Schindler, že dá spolu se svými bratry postavit na vlastní náklad novou větší školní budovu.
  Stavbou byl pověřen královopolský stavitel Jan Hemzal.

 • poznámka

  (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš. Děkujeme.)


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Z minulosti Brna-Soběšic"


 • události

  28. 10. 1887
  Zahájení vyučování v Obecné a národní škole v Soběšicích


 • školy

  Obecná a národní škola


 • městská část

  Brno-sever


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 10. 07. 2018