Slavnostní předání novostavby Obecné a národní školy v Soběšicích do užívání veřejnosti

29. 9. 1887místo

Obecná a národní škola


charakteristika

Novou školní budovu vysvětil arcikněz a děkan František Maršovský za asistence obřanského a řečkovického faráře.
Kromě sponzorů se otevření školy zúčastnila řada významných hostů. Ranami z hmoždíře umístěného na Ostré horce byl pozdraven příjezd místodržitele Bedřicha hraběte Schönborna a okresního hejtmana Hermanna barona Pillersdorfa.
Slavnostního předání novostavby se účastnili i např. poslanec Josef Koudela, hrabě Jan Josef Herberstein, královopolský farář Gotthard Frieb, čelní úředníci řečkovického panství i starostové okolních obcí.


zajímavosti

Když v lednu roku 1887 místní školní rada v Soběšicích projednávala rozšíření dosavadní jednotřídní obecné školy na dvoutřídní, nabídl majitel panství šlechtic Antonín Oskar Schindler, že dá spolu se svými bratry postavit na vlastní náklad novou větší školní budovu.
Stavbou byl pověřen královopolský stavitel Jan Hemzal.


poznámka

(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš. Děkujeme.)


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Z minulosti Brna-Soběšic"


události

28. 10. 1887
Zahájení vyučování v Obecné a národní škole v Soběšicíchměstská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 10. 07. 2018