Internetová encyklopedie dějin Brna

Kolaudace novostavby Lesní školy Jezírko

Kolaudace novostavby Lesní školy Jezírko


 • 29. 6. 2004 


 • místo

  Myslivna U Jezírka - východně od silnice Soběšice-Útěchov zastávka autobusu č. 43 "U Jezírka"


 • charakteristika

  Záměr zřídit pracoviště, kde by děti získávaly základní informace o přírodě vznikl na půdě MZLU, mezi pracovníky ŠLP ML Křtiny, kteří se inspirovali podobnými zařízeními ve Švýcarsku a Rakousku.
  Původně se předpokládalo, že zařízení bude umístěno v rekonstruované budově staré a od roku 2000 neobydlené myslivny U Jezírka a že bude stačit přistavět k ní nějaké další objekty. Když se ukázalo, že budova je ve velmi špatném stavu, padlo rozhodnutí, že myslivnu je třeba zbořit a v sousedství postavit objekt nový.
  V lednu 2002 byla uzavřena smlouva mezi MZLU - (ŠLP ML Křtiny) a dalšími zainteresovanými (Dům ekologické výchovy Lipka, město Brno, Jihomoravský kraj) o zřízení a provozování Lesní školy Jezírko. Dne 7. října 2002 byl položen základní kámen a v listopadu 2002 byla zahájeny práce na stavbě školy v (od silnice) odsunuté poloze; hlavní budova byla Ing. arch. Tihelkou vyprojektována jako částečná replika původní myslivny (která byla v květnu 2004 stržena).
  Dne 29. června 2004 byla kolaudována novostavba a 25. října téhož roku byl v Lesní škole zahájen provoz. V listopadu 2004 objekt získal do vlastnictví Jihomoravský kraj a v únoru 2005 od něho dostal Lesní školu do správy Dům ekologické výchovy Lipka, kterážto organizace zde má své odloučené školské pracoviště pro enviromentální vzdělávání dětí a mládeže.


 • účastníci

  Ing. arch. Zdeněk Tihelka,
  Lipka-školské zařízení pro enviromentální výchovu,
  MZLU - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
  město Brno,
  Jihomoravský kraj

 • zajímavosti

  Hlavní činností lesní školy je pořádání jednodenních výukových programů pro žáky mateřských, základních a středních škol. Centrum slouží také k setkávání dětí v zájmových kroužcích zaměřených především na přírodovědu, turistiku a práci s přírodními materiály. Pořádají se zde také letní tábory a pracovníci školy nabízejí rovněž tradiční i méně tradiční akce pro širokou veřejnost.

 • poznámka

  (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


 • obrazy

  img12012.jpg img12011.jpg img12010.jpg img11646.jpg img11647.jpg


 • stavby

  Myslivna U Jezírka


 • související odkazy

  ukaž na mapě


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018

Lesní škola Jezírko. Foto Jis, březen 2011.