Kolaudace novostavby Lesní školy Jezírko

29. 6. 2004


místo

Myslivna U Jezírka - východně od silnice Soběšice-Útěchov zastávka autobusu č. 43 "U Jezírka"


charakteristika

Záměr zřídit pracoviště, kde by děti získávaly základní informace o přírodě vznikl na půdě MZLU, mezi pracovníky ŠLP ML Křtiny, kteří se inspirovali podobnými zařízeními ve Švýcarsku a Rakousku.
Původně se předpokládalo, že zařízení bude umístěno v rekonstruované budově staré a od roku 2000 neobydlené myslivny U Jezírka a že bude stačit přistavět k ní nějaké další objekty. Když se ukázalo, že budova je ve velmi špatném stavu, padlo rozhodnutí, že myslivnu je třeba zbořit a v sousedství postavit objekt nový.
V lednu 2002 byla uzavřena smlouva mezi MZLU - (ŠLP ML Křtiny) a dalšími zainteresovanými (Dům ekologické výchovy Lipka, město Brno, Jihomoravský kraj) o zřízení a provozování Lesní školy Jezírko. Dne 7. října 2002 byl položen základní kámen a v listopadu 2002 byla zahájeny práce na stavbě školy v (od silnice) odsunuté poloze; hlavní budova byla Ing. arch. Tihelkou vyprojektována jako částečná replika původní myslivny (která byla v květnu 2004 stržena).
Dne 29. června 2004 byla kolaudována novostavba a 25. října téhož roku byl v Lesní škole zahájen provoz. V listopadu 2004 objekt získal do vlastnictví Jihomoravský kraj a v únoru 2005 od něho dostal Lesní školu do správy Dům ekologické výchovy Lipka, kterážto organizace zde má své odloučené školské pracoviště pro enviromentální vzdělávání dětí a mládeže.


účastníci

Ing. arch. Zdeněk Tihelka,
Lipka-školské zařízení pro enviromentální výchovu,
MZLU - Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,
město Brno,
Jihomoravský kraj


zajímavosti

Hlavní činností lesní školy je pořádání jednodenních výukových programů pro žáky mateřských, základních a středních škol. Centrum slouží také k setkávání dětí v zájmových kroužcích zaměřených především na přírodovědu, turistiku a práci s přírodními materiály. Pořádají se zde také letní tábory a pracovníci školy nabízejí rovněž tradiční i méně tradiční akce pro širokou veřejnost.


poznámka

(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)
související odkazy

Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018