Internetová encyklopedie dějin Brna

Posvěcení kaple na brněnské radnici

Posvěcení kaple na brněnské radnici


 • 10. 4. 1424 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Proveden zápis o posvěcení radniční kaple Neposkvrněného početí P. Marie na brněnské radnici. Tuto kapli založila Městská rada v prvním patře domu v Radnické ulici č. 8.


 • účastníci

  biskup litomyšlský Aleš z Březí

 • zajímavosti

  Biskup Aleš z Březí byl v roce 1425 husity vyhnán ze své litomyšlské diecéze a odebral se na Moravu, kde se usadil ve Svitavách. V letech 1418–1442 zastával úřad (7.) biskupa litomyšlského, zemřel roku 1442.

 • poznámka

  V kapli byly uloženy ostatky sv. Filipa apoštola, Vavřince mučedníka, Blažeje biskupa, Kryštofa, Felixe a Adaukta, Apoleny panny, Korduly panny a jiných svatých mučedníků a pannen.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018