Posvěcení kaple na brněnské radnici

10. 4. 1424


místo

Brno


charakteristika

Proveden zápis o posvěcení radniční kaple Neposkvrněného početí P. Marie na brněnské radnici. Tuto kapli založila Městská rada v prvním patře domu v Radnické ulici č. 8.


účastníci

biskup litomyšlský Aleš z Březí


zajímavosti

Biskup Aleš z Březí byl v roce 1425 husity vyhnán ze své litomyšlské diecéze a odebral se na Moravu, kde se usadil ve Svitavách. V letech 1418–1442 zastával úřad (7.) biskupa litomyšlského, zemřel roku 1442.


poznámka

V kapli byly uloženy ostatky sv. Filipa apoštola, Vavřince mučedníka, Blažeje biskupa, Kryštofa, Felixe a Adaukta, Apoleny panny, Korduly panny a jiných svatých mučedníků a pannen.



Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018