Muzeologické sympozium 1965

22. 3. 1965 (22.–24.3.1965)


ulice

číslo orientační

1


místo

zasedací síň Etnografického ústavu Moravského muzea v Brně (Palác šlechtičen)


nej...

Československo
první výměna názorů na teorii muzejnictví a pokusy o výuku muzejnictví na vysokých školách nebo jiných institucích v Československu


charakteristika

První muzeologické sympozium bylo odbornou diskuzí k otázce podstaty muzeologie a muzeologie jako oboru vysokoškolského studia. Cílem bylo seznámit co největší okruh muzejních pracovníků s muzeologickou problematikou, demonstrace aktuálnosti tematiky, rozšíření zájmu o muzejní teorii a vytvoření základny pro další teoretickou práci.
Program sympozia zahrnoval přednášení referátů a odbornou diskusi. Vybrané referáty i diskusní příspěvky byly následně publikovány ve sborníku.


účastníci

Zúčastnilo se na 80 muzejníků a odborníků z oblasti knihovědy a archivistiky:
- Vilém Hank, člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně (přednesl uvítací proslov)
- Ludvík Tošenovský, děkan Filosofické fakulty UJEP v Brně (přednesl pozdravný projev)
- Jan Jelínek, ředitel Moravského muzea a vedoucí katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně (přednesl úvodní referát)
- Zbyněk Zbyslav Stránský, člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně
- Jiří Neustupný, zástupce Národního muzea v Praze
- Jindřich Šebánek, člen katedry archivnictví Filosofické fakulty UJEP v Brně
- Vlastimil Vinter, člen katedry osvěty Fakulty osvěty a novinářství UK v Praze
- Václav Pubal, zástupce Kabinetu muzejní a vlastivědné práce v Praze
- Josef Jančář, zástupce Slováckého muzea v Uherském Hradišti
- Zdeněk Bruna, zástupce Okresního vlastivědného muzea v Mělníku
- Vědomil Vildomec, zástupce Jihomoravského muzea ve Znojmě
- Jaromír Jedlička, člen katedry knihovnictví Fakulty osvěty a novinářství UK v Praze
- Jiří Radimský, zástupce Státního archivu v Brně
a další odborníci.


poznámka

Sympozium uspořádala Katedra muzeologie Filosofické fakulty UJEP v Brně.osoby

Vilém Hank
člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně Jan Jelínek
ředitel Moravského muzea Jindřich Šebánek
člen katedry archivnictví Filosofické fakulty UJEP v Brně Ludvík Tošenovský
děkan FF UJEP Vědomil Vildomec
zástupce Jihomoravského muzea ve Znojmě


stavby

Palác šlechtičen
Kobližná 1/116


městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 07. 06. 2020