Internetová encyklopedie dějin Brna

Muzeologické sympozium 1965

Muzeologické sympozium 1965


 • 22. 3. 1965 (22.–24.3.1965)


 • ulice

  Kobližná

 • číslo orientační

  1

 • místo

  zasedací síň Etnografického ústavu Moravského muzea v Brně (Palác šlechtičen)

 • nej...

  Československo
  první výměna názorů na teorii muzejnictví a pokusy o výuku muzejnictví na vysokých školách nebo jiných institucích v Československu


 • charakteristika

  První muzeologické sympozium bylo odbornou diskuzí k otázce podstaty muzeologie a muzeologie jako oboru vysokoškolského studia. Cílem bylo seznámit co největší okruh muzejních pracovníků s muzeologickou problematikou, demonstrace aktuálnosti tematiky, rozšíření zájmu o muzejní teorii a vytvoření základny pro další teoretickou práci.
  Program sympozia zahrnoval přednášení referátů a odbornou diskusi. Vybrané referáty i diskusní příspěvky byly následně publikovány ve sborníku.


 • účastníci

  Zúčastnilo se na 80 muzejníků a odborníků z oblasti knihovědy a archivistiky:

  - Vilém Hank, člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně (přednesl uvítací proslov)

  - Ludvík Tošenovský, děkan Filosofické fakulty UJEP v Brně (přednesl pozdravný projev)

  - Jan Jelínek, ředitel Moravského muzea a vedoucí katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně (přednesl úvodní referát)

  - Zbyněk Zbyslav Stránský, člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně

  - Jiří Neustupný, zástupce Národního muzea v Praze

  - Jindřich Šebánek, člen katedry archivnictví Filosofické fakulty UJEP v Brně

  - Vlastimil Vinter, člen katedry osvěty Fakulty osvěty a novinářství UK v Praze

  - Václav Pubal, zástupce Kabinetu muzejní a vlastivědné práce v Praze

  - Josef Jančář, zástupce Slováckého muzea v Uherském Hradišti

  - Zdeněk Bruna, zástupce Okresního vlastivědného muzea v Mělníku

  - Vědomil Vildomec, zástupce Jihomoravského muzea ve Znojmě

  - Jaromír Jedlička, člen katedry knihovnictví Fakulty osvěty a novinářství UK v Praze

  - Jiří Radimský, zástupce Státního archivu v Brně

  a další odborníci

 • poznámka

  Sympozium uspořádala Katedra muzeologie Filosofické fakulty UJEP v Brně.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Vilém Hank
  člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně Jan Jelínek
  ředitel Moravského muzea Jindřich Šebánek
  člen katedry archivnictví Filosofické fakulty UJEP v Brně Ludvík Tošenovský
  děkan FF UJEP Vědomil Vildomec
  zástupce Jihomoravského muzea ve Znojmě


 • stavby

  Palác šlechtičen
  Kobližná 1/116


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 09. 2018