Otevření Dívčího lycea Ženské vzdělávací jednoty VESNA v Brně

1. 9. 1901


ulice

číslo orientační

7


katastr

Brno-město


místo

Brno


charakteristika

Dívčí lyceum vzniklo z Vyšší dívčí školy Ženské vzdělávací jednoty VESNA v Brně a stalo se postupně šestitřídním středním vzděláním pro dívky, jež k 31. 12. t.r. dosáhly deseti let a ukončily základní školní vzdělání na pětitřídní obecné škole.

Povinné předměty byly: náboženství, čeština, němčina, francouzština, zeměpis, dějepis se zvláštním zřením k dějinám kulturním a umění, počty, přírodopis, přírodozpyt, kreslení a měřičství, krasopis.
Nepovinné: zpěv, tělocvik, těsnopis, ženské práce a domácí hospodářství. Žákyně z měšťanských škol při přestupu nemusely skládat přijímací zkoušky z předmětů, v nichž měly dobrý prospěch.


městská část

související odkazy

Fl


Aktualizováno: 09. 07. 2018