Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera

4. 6. 2010číslo orientační

2


místo

před vstupem do areálu Kartuziánského kláštera


charakteristika

V krátkém projevu krátce před odhalením reliéfu Neviditelná síť, umístěného nad vstupním portálem FIT VUT, zaznělo shrnutí historie kláštera, fakulty i její dostavby a rekonstrukce, která byla započata v roce 2004.
Nový reliéf vyplnil prázdné místo nad vstupním portálem (namísto nedochované siluety sv. Bruna, zakladatele kartuziánského řádu, která pravděpodobně vzala za své v době zrušení kláštera v roce 1782).


účastníci

Ing. Ivan Kopečný, starosta Králova Pole,
ak. sochař Michal Vitanovský, autor reliéfu,
DrSc. doc. MgA. Petr Kvíčala, prorektor VUT v Brně,
doc. Ing.Jaroslav Zendulka CSc., děkan FIT VUT,
prof. Ing.Tomáš Hruška CSc., FIT VUT,
prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík CSc., FIT VUT,
Ing. Zdeněk Bouša, FIT VUT,
doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., VFU Brno,
MVDr. Pavel Brauner, PhD., VFU Brno,
dr. Alexander Černý,
Ing. Renata Herrmannová a další významní hosté,
široká veřejnost


zajímavosti

Zpracováním studie byl pověřen akademický sochař Michal Vitanovský, který je také autorem insignií této fakulty. I motiv tohoto díla na insignie volně navazuje a promítá se v něm minulost, přítomnost a budoucnost - časy spojené se vzděláváním, a to jak za zdmi kláštera, tak i dnes.


obrazy


osoby

Jan Maxmilián Honzík
jeden ze zástupců FIT VUT


stavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1


objekty

Neviditelná síť
reliéf: Božetěchova 2/05


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018