Internetová encyklopedie dějin Brna

Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera

Odhalení reliéfu nad vstupním portálem Kartuziánského kláštera


 • 4. 6. 2010 


 • ulice

  Božetěchova

 • číslo orientační

  2

 • místo

  před vstupem do areálu Kartuziánského kláštera


 • charakteristika

  V krátkém projevu krátce před odhalením reliéfu Neviditelná síť, umístěného nad vstupním portálem FIT VUT, zaznělo shrnutí historie kláštera, fakulty i její dostavby a rekonstrukce, která byla započata v roce 2004.
  Nový reliéf vyplnil prázdné místo nad vstupním portálem (namísto nedochované siluety sv. Bruna, zakladatele kartuziánského řádu, která pravděpodobně vzala za své v době zrušení kláštera v roce 1782).


 • účastníci

  Ing. Ivan Kopečný, starosta Králova Pole,
  ak. sochař Michal Vitanovský, autor reliéfu,
  DrSc. doc. MgA. Petr Kvíčala, prorektor VUT v Brně,
  doc. Ing.Jaroslav Zendulka CSc., děkan FIT VUT,
  prof. Ing.Tomáš Hruška CSc., FIT VUT,
  prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík CSc., FIT VUT,
  Ing. Zdeněk Bouša, FIT VUT,
  doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., VFU Brno,
  MVDr. Pavel Brauner, PhD., VFU Brno,
  dr. Alexander Černý,
  Ing. Renata Herrmannová a další významní hosté,
  široká veřejnost

 • zajímavosti

  Zpracováním studie byl pověřen akademický sochař Michal Vitanovský, který je také autorem insignií této fakulty. I motiv tohoto díla na insignie volně navazuje a promítá se v něm minulost, přítomnost a budoucnost - časy spojené se vzděláváním, a to jak za zdmi kláštera, tak i dnes.


 • obrazy

  img12027.jpg img12028.jpg img12029.jpg img12030.jpg img12031.jpg img12032.jpg img12033.jpg img12034.jpg img12035.jpg img12036.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Maxmilián Honzík
  jeden ze zástupců FIT VUT


 • stavby

  Kartuziánský klášter
  Božetěchova 2/1


 • objekty

  Neviditelná síť
  reliéf: Božetěchova 2/05


 • městská část

  Brno-Královo Pole


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018

4. 6. 2010 - účastníci slavnostního odhalení reliéfu nad vstupním portálem do FIT VUT Brno (areál Kartuziánského kláštera). Foto: Michaela Dvořáková, www.fotomisad.cz.