Internetová encyklopedie dějin Brna

Fakultní nemocnice Brno získala jako první nemocnice v Evropě akreditaci ((NIAHO|National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations, Národní integrovaná akreditace pro zdravotnické organizace))

Fakultní nemocnice Brno získala jako první nemocnice v Evropě akreditaci NIAHO


 • 25. 2. 2011 


 • ulice

  Jihlavská

 • číslo orientační

  20

 • místo

  Fakultní nemocnice Brno

 • nej...

  Evropa
  první nemocnice v Evropě s akreditací NIAHO


 • charakteristika

  Jejímu získání předcházela celoroční práce na postupném naplňování požadavků NIAHO, završená pětidenním komplexním auditem.
  Během tohoto auditu osm auditorů z americké společnosti DNV Health Care posuzovalo míru naplnění akreditačních standardů.
  V rámci vyhodnocení auditu potvrdili američtí odborníci vysokou úroveň poskytované péče ve FN Brno a vyjádřili spokojenost s přístupem zdravotnického personálu při auditu a ocenili jeho vstřícnost a otevřenost.
  Na závěr auditoři seznámili realizační tým FN Brno s nálezy, přičemž nebyla shledána žádná závažná neshoda, která by bránila udělení akreditace. Nálezy budou zpracovány a bude vypracován plán nápravných a preventivních opatření.


 • zajímavosti

  Tým amerických auditorů, který v červnu 2010 FN Brno navštívil, se skládal z těchto odborníků:
  Cathie Abrahamsen - klinická specialistka, která se zaměřila na odbornou zdravotnickou stránku péče a pacienty
  Walter Rose - odborník na bezpečnost a ochranu zdraví, sledoval rizika vyplývající z fyzického prostředí a kontroloval požární prevenci a připravenost
  Dana Riddle – expert na systém kvality, sledovala vedení záznamů a dokumentaci.

  Tým amerických odborníků závěrem shledal, že péče o pacienty je ve FN Brno na vysoké úrovni a nenašel žádnou překážku, která by akreditaci NIAHO bránila.
  „Krizový management v nemocnici patří k nejkomplexnějším a nejefektivnějším s jakým jsem se zatím setkal“ tvrdí pan Walter Rose. „Spolu s IT softwarovou podporou představuje špičku na světové úrovni. Bylo pro mne inspirativní vidět systém na tak vysoké úrovni“ dodává.

 • poznámka

  National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO) je první a zatím jediný program pro akreditaci nemocnic, který v USA schválila CMS (Centers for Medicare&Medicaid Services), neboli federální agentura USA spravující program státního zdravotního pojištění.
  Výsledkem je zcela nový přístup, který zdravotnickým zařízením a zejména nemocnicím napomáhá zlepšit péči o pacienty a jejich bezpečnost, a to ekonomicky přijatelným způsobem.
  Akreditační standard také klade obrovský důraz na řízení rizik. To zahrnuje především bezpečnost pacientů, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost informací.
  V současnosti (rok 2011) je v celém světě dle standardů NIAHO akreditováno, více než 150 nemocnic, a to především v USA.
  Na evropském kontinentě se první navštívenou nemocnicí stala Fakultní nemocnice Brno.

  Dne 24. května 2011 byl za účasti Jense Eikaase, velvyslance Norského království v ČR, do rukou MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele FN Brno, předán certifikát NIAHO.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Fakultní nemocnice s poliklinikou
  Jihlavská 20/340


 • městská část

  Brno-Bohunice


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 20. 02. 2019