Fakultní nemocnice Brno získala jako první nemocnice v Evropě akreditaci NIAHO

25. 2. 2011


ulice

číslo orientační

20nej...

Evropa
první nemocnice v Evropě s akreditací NIAHO


charakteristika

Jejímu získání předcházela celoroční práce na postupném naplňování požadavků NIAHO, završená pětidenním komplexním auditem.
Během tohoto auditu osm auditorů z americké společnosti DNV Health Care posuzovalo míru naplnění akreditačních standardů.
V rámci vyhodnocení auditu potvrdili američtí odborníci vysokou úroveň poskytované péče ve FN Brno a vyjádřili spokojenost s přístupem zdravotnického personálu při auditu a ocenili jeho vstřícnost a otevřenost.
Na závěr auditoři seznámili realizační tým FN Brno s nálezy, přičemž nebyla shledána žádná závažná neshoda, která by bránila udělení akreditace. Nálezy budou zpracovány a bude vypracován plán nápravných a preventivních opatření.


zajímavosti

Tým amerických auditorů, který v červnu 2010 FN Brno navštívil, se skládal z těchto odborníků:
Cathie Abrahamsen - klinická specialistka, která se zaměřila na odbornou zdravotnickou stránku péče a pacienty
Walter Rose - odborník na bezpečnost a ochranu zdraví, sledoval rizika vyplývající z fyzického prostředí a kontroloval požární prevenci a připravenost
Dana Riddle – expert na systém kvality, sledovala vedení záznamů a dokumentaci.

Tým amerických odborníků závěrem shledal, že péče o pacienty je ve FN Brno na vysoké úrovni a nenašel žádnou překážku, která by akreditaci NIAHO bránila.
„Krizový management v nemocnici patří k nejkomplexnějším a nejefektivnějším s jakým jsem se zatím setkal“ tvrdí pan Walter Rose. „Spolu s IT softwarovou podporou představuje špičku na světové úrovni. Bylo pro mne inspirativní vidět systém na tak vysoké úrovni“ dodává.


poznámka

National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO) je první a zatím jediný program pro akreditaci nemocnic, který v USA schválila CMS (Centers for Medicare&Medicaid Services), neboli federální agentura USA spravující program státního zdravotního pojištění.
Výsledkem je zcela nový přístup, který zdravotnickým zařízením a zejména nemocnicím napomáhá zlepšit péči o pacienty a jejich bezpečnost, a to ekonomicky přijatelným způsobem.
Akreditační standard také klade obrovský důraz na řízení rizik. To zahrnuje především bezpečnost pacientů, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost informací.
V současnosti (rok 2011) je v celém světě dle standardů NIAHO akreditováno, více než 150 nemocnic, a to především v USA.
Na evropském kontinentě se první navštívenou nemocnicí stala Fakultní nemocnice Brno.

Dne 24. května 2011 byl za účasti Jense Eikaase, velvyslance Norského království v ČR, do rukou MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele FN Brno, předán certifikát NIAHO.stavby

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 20. 02. 2019