Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple

6. 4. 1916


ulice

Asperngasse
místo odhalení (dnes Domažlická)


katastr

Královo Pole


místo

C. a k. záložní nemocnice č. 3


charakteristika

Slavnostní událost zahrnovala vysvěcení nové nemocniční Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve válečné nemocnici, která byla zřízena a vydržována moravskou-slezským místodržitelstvím. Současně byl odhalen pomník císaře Františka Josefa I. Habsburského. Kapli vysvětil brněnský biskup Pavel Huyn, který také sloužil první slavnostní mši.


účastníci

Pavel Huyn, biskup brněnský,
hrabě Serényi, zemský hejtman,
polní podmaršálek Pöschmann, městský velitel Brna,
Anton Jelinek, první náměstek starosty,
Msgre. Jan Šrámek, přísedící zemského soudu
lékaři a zdravotní sestry nemocnice,
četní zranění vojáci, kterým zdravotní stav dovolil účast


zajímavosti

dne 18. 8. 1916 se u pomníku konala oslava narozenin císaře a tato událost se stala námětem vydané pohlednice, která je dnes mezi sběrateli velmi ceněná


poznámka

Plány kaple vypracovalo stavební oddělení moravsko-slezského místodržitelství, stavební materiál bezplatně dodal stavitel Antonín Müller, uměleckou výzdobu kaple provedl akademický malíř Jano Köhler.
Tvůrcem pomníku byl akademický sochař František Fabiánek.
(Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, upřesnil a doplnil pan Jiří Daněk; oběma děkujeme.)události

26. 4. 1915
Zahájení provozu válečné barákové nemocnice č. 3
slavnostní vysvěcení kaple se konalo až v roce 1916


osoby

František Fabiánek
autor sochy František Josef I. Habsburský
jemu odhalen pomník Pavel Huyn
účastník slavnosti, vysvětil nemocniční kapli a celebroval slavnostní mši Anton Jelinek
účastník slavnosti Jano Köhler
provedl uměleckou výzdobu nemocniční kaple
další osoby (2)...


stavby

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Chodská, Jana Babáka, Tábor


městská část

Jis


Aktualizováno: 05. 04. 2021