Otevření Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti

23. 3. 2011


ulice

číslo orientační

20


charakteristika

Otevřením střediska zdravého stravování – nácvikové kuchyně a jídelny v prostorách Občanského sdružení LOGO byl zahájen komplexní program, jehož cílem je dlouhodobé zvýšení kvality života osob s poruchami komunikace a hybnosti.
Vedle prohlídky nově vybudovaných prostor proběhlo také setkání a debata klientů tohoto sdružení se známým hercem Janem Potměšilem, který se dlouhodobě věnuje pomoci a podpoře podobných projektů.


účastníci

Jan Tomšej, předseda Občanského sdružení LOGO,
Tomáš Ostrý, ředitel Občanského sdružení LOGO,
Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora města Brna,
Ladislav Potměšil, herec podporující různé charitativní projekty


poznámka

Občanské sdruženi LOGO bylo založeno v roce 2002 a začátkem svého působení fungovalo na dobrovolné bázi.
Občanské sdružení LOGO poskytuje soubor komplexních služeb (sociální, poradenské a další) pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodinné příslušníky. Cílem poskytování komplexních služeb je integrace těchto osob do společnosti a umožnit jim prožít plnohodnotný život a to i na poli pracovním. Při práci s klienty je kladen důraz na nácvik zvládaní běžných denních aktivit, soběstačnosti a sebeobsluhy.


obrazy


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018