Internetová encyklopedie dějin Brna

Vyhlášení sbírky na pomník padlých četníků

Vyhlášení sbírky na pomník padlých četníků


 • 1. 8. 1938 (1–10.8.1938)


 • ulice

  Příční

 • číslo orientační

  31

 • místo

  Zemské četnické velitelství Brno


 • charakteristika

  Zemský četnický velitel, plukovník Josef Rejf vyhlásil dobrovolnou sbírku u podřízených útvarů „v rámci jubilejních oslav 20. výročí osvobození československého národa a na paměť zřízení Československé republiky“ na pomník 22 příslušníků četnictva země Moravskoslezské, „kteří při výkonu služby obětovali své životy“.


 • účastníci

  plukovník Josef Rejf

 • zajímavosti

  Památník měl být umístěn v budově Zemského četnického velitelství v Brně. Předpokládalo se, že by se u pomníku každoročně konala pietní slavnost, při které by se důstojně vzpomínalo četníků, padlých při výkonu služby.
  K datu vyhlášení sbírky to bylo 22 příslušníků četnictva, kteří zahynuli ve službě za dvacet let trvání ČSR.
  Sbírka vynesla podle sběracích archů od četnických oddělení i soukromých osob celkem 28 650 korun.
  Z ní bylo vyplaceno na žulový pomník vrchního strážmistra Jaroslava Látala u Vážan, kde padl, 3 300 korun firmě K. F. Racek (zhotovení pomníku, dovoz na místo a postavení). Pomník v Brně stál celkem 18 087.50 korun. Zbývající částka, 7 262.50 korun byla rozdělena: 2 262.50 korun bylo ponecháno k dispozici zemskému četnickému velitelství pro udržování památníku padlých četníků, zbytek, 5 000 korun, byl věnován Masarykovu četnickému podpůrnému a vzdělávacímu fondu v Praze.
  Závěrečné vyúčtování bylo vydáno tiskem 22. 5. 1939 a rozesláno k vyjádření podřízeným četnickým útvarům. Je zajímavé, že zemský četnický velitel zde uvedl, že částku 5 000 korun „zamýšlí“ věnovat fondu do Prahy s tím, že, „všichni dárci mají právo kdykoliv nahlédnout do sběracích listů, aby se přesvědčili, jak bylo s jejich darem naloženo“. Do 30. 5. 1939 se pak měli vyjádřit, pokud by s darem do fondu nesouhlasili. Nesouhlasu nebylo, proto dne 1. 6. 1939 byly peníze Masarykovu četnickému podpůrnému fondu odeslány (poděkování přišlo z Prahy 5. 6. 1939).

 • poznámka

  Pomník padlým četníkům měl být zřejmě odhalen k 28. 10. 1938, pro politické události se tak stalo až o půl roku později.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 5. 1939
  Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby


 • osoby

  Jaroslav Látal
  vrchní strážmistr, jemuž je věnován pomník u Vážan Josef Reif
  vyhlásil sbírku


 • objekty

  padlí příslušníci četnictva
  pomník: Příční 31/01


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 29. 12. 2019