Vyhlášení sbírky na pomník padlých četníků

1. 8. 1938 (1–10.8.1938)


ulice

číslo orientační

31


místo

Zemské četnické velitelství Brno


charakteristika

Zemský četnický velitel, plukovník Josef Rejf vyhlásil dobrovolnou sbírku u podřízených útvarů „v rámci jubilejních oslav 20. výročí osvobození československého národa a na paměť zřízení Československé republiky“ na pomník 22 příslušníků četnictva země Moravskoslezské, „kteří při výkonu služby obětovali své životy“.


účastníci

plukovník Josef Rejf


zajímavosti

Památník měl být umístěn v budově Zemského četnického velitelství v Brně. Předpokládalo se, že by se u pomníku každoročně konala pietní slavnost, při které by se důstojně vzpomínalo četníků, padlých při výkonu služby.
K datu vyhlášení sbírky to bylo 22 příslušníků četnictva, kteří zahynuli ve službě za dvacet let trvání ČSR.
Sbírka vynesla podle sběracích archů od četnických oddělení i soukromých osob celkem 28 650 korun.
Z ní bylo vyplaceno na žulový pomník vrchního strážmistra Jaroslava Látala u Vážan, kde padl, 3 300 korun firmě K. F. Racek (zhotovení pomníku, dovoz na místo a postavení). Pomník v Brně stál celkem 18 087.50 korun. Zbývající částka, 7 262.50 korun byla rozdělena: 2 262.50 korun bylo ponecháno k dispozici zemskému četnickému velitelství pro udržování památníku padlých četníků, zbytek, 5 000 korun, byl věnován Masarykovu četnickému podpůrnému a vzdělávacímu fondu v Praze.
Závěrečné vyúčtování bylo vydáno tiskem 22. 5. 1939 a rozesláno k vyjádření podřízeným četnickým útvarům. Je zajímavé, že zemský četnický velitel zde uvedl, že částku 5 000 korun „zamýšlí“ věnovat fondu do Prahy s tím, že, „všichni dárci mají právo kdykoliv nahlédnout do sběracích listů, aby se přesvědčili, jak bylo s jejich darem naloženo“. Do 30. 5. 1939 se pak měli vyjádřit, pokud by s darem do fondu nesouhlasili. Nesouhlasu nebylo, proto dne 1. 6. 1939 byly peníze Masarykovu četnickému podpůrnému fondu odeslány (poděkování přišlo z Prahy 5. 6. 1939).


poznámka

Pomník padlým četníkům měl být zřejmě odhalen k 28. 10. 1938, pro politické události se tak stalo až o půl roku později.


prameny, literatura

události

1. 5. 1939
Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby


osoby

Jaroslav Látal
vrchní strážmistr, jemuž je věnován pomník u Vážan Josef Reif
vyhlásil sbírku


objekty

padlí příslušníci četnictva
pomník: Příční 31/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 29. 12. 2019