Internetová encyklopedie dějin Brna

Prezident Edvard Beneš v brněnském divadle

Prezident Edvard Beneš v brněnském divadle


 • 18. 6. 1947 


 • ulice

  Malinovského náměstí

 • místo

  Mahenovo divadlo


 • charakteristika

  „President republiky dr. Edvard Beneš se vypravil ve středu odpoledne s chotí k večeru do Brna. Účelem cesty byla návštěva Národního divadla brněnského, které vypravilo jako slavnostní představení Kubelíkovu operu Veronika.
  Vzácné hosty uvítal místopředseda brněnského ÚNV Adolf Mokrý, a v divadelním vestibulu pak místopředseda ZNV Loubal.
  Pan president a jeho choť byli potom uvedeni na divadelní balkon. Nestačí několik prostých slov suchého referátu, aby byl vylíčen dojem, jakým působil pohled na náměstí pod balkonem před divadelní budovou. Hlava na hlavě po celém prostranství, husté zástupy stály hluboko do ulic, ústících do náměstí. Bouřlivý jásot propukl vždy, jakmile se president objevil na balkoně a nepřestával, dokud pan president s chotí balkon neopustili.
  Příchod presidenta a jeho choti do divadelní lóže pozdravilo obecenstvo, jež naplnilo dům, povstáním a potleskem. Hudba zahrála potom státní hymnu. V presidentově lóži byl předseda ZNV Fr. Píšek a místopředseda Mokrý. Mezi obecenstvem byli zástupci všech politických stran Národní fronty, místopředsedové a členové ZNVÚNV, zástupcové brněnských úřadů, akademičtí hodnostáři brněnských vysokých škol, generalita v čele s armádním generálem Zd. Novákem, brněnský biskup dr. Karel Skoupý a jiné osobnosti, reprezentující veřejný život.
  O přestávce po prvním jednání přijal pan president v salonu divadelní budovy deputaci Družstva českého Národního divadla. Potom byli panu presidentovi představeni dirigent Bohumír Liška, režisér Wasserbauer a operní výkonní umělci, kteří vystoupili v hlavních rolích. S nimi rovněž pan president pohovořil o divadelních poměrech brněnských a vyslovil se uznale o snahách a práci brněnských divadelníků.
  Při návratu čekaly před divadlem špalíry obecenstva, jež panu presidentovi uspořádaly znova nadšené ovace."
  Citováno z: ROVNOST, 19. 6. 1947.


 • obrazy

  img12276.jpg img12278.jpg img12279.jpg img12280.jpg img12281.jpg


 • události

  9. 7. 1946
  Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně 12. 5. 1945
  Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně


 • osoby

  Edvard Beneš
  prezident ČSR


 • stavby

  Mahenovo divadlo
  Malinovského náměstí 1/571


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Alka


Aktualizováno: 26. 12. 2018

18. 6. 1947 - Prezident Edvard Beneš s chotí přijíždí k Janáčkově opeře vítán nesčetnými davy. Zdroj: AMB, fond U 5 - sbírka fotografií, sign. XXV 46 - album, s. 5.