I. Zemský sjezd architektů moravskoslezských

15. 12. 1945 (15.–16.12.1945)


místo

Brno


charakteristika

Pořad jednání:
15. PROSINEC (15.00 hodin)
1. Uvítání přítomných členů – vzpomínka na zemřelé
2. Zpráva o dosavadní činnosti Ústředí architektů, odbor Brno
- jednatelská a pokladní
- návrh na udělení absolutoria
3. Návrh na ukončení činnosti odboru Brno
4. Návrh na ustavení nové zemské organisace architektů. Výtah ze stanov této organizace a rozpočet na rok 1946
5. Rozprava
6. Ustavení nové organisace
7. Ustanovení volební komise
8. Volba funkcionářů
9. Ukončení schůze

16. PROSINEC (9.00 hodin)
1. Zahájení a uvítání hostů
2. Projevy hostů
3. Programové prohlášení nové organisace
4. Sjezdové referáty:
- O plánování - architekt Jindřich Kumpošt
- Architektura 1945 - prof. Ing. arch. Jiří Kroha
5. Ukončení sjezdu


prameny, literatura

Ostatní literatura

"I. Zemský sjezd architektů"


osoby

Jiří Kroha
účastník sjezdu Jindřich Kumpošt
účastník sjezdu


Ma


Aktualizováno: 11. 12. 2018