Zvolení nového rektora Masarykovy univerzity na funkční období 2011–2015

26. 4. 2011


charakteristika

Rektorem Masarykovy univerzity v Brně byl zvolen muzikolog a dosavadní prorektor Mikuláš Bek. Funkce se ujal 1. září 2011 poté, co jej jmenoval prezident ČR. Vystřídal tak stávajícího rektora Petra Fialu, jemuž 31. srpna 2011 skončilo druhé funkční období a podle zákona už se nemohl znovu ucházet o zvolení.
Mikuláš Bek zvítězil nejtěsnějším poměrem hlasů - od senátu, který má 46 členů, dostal 24 hlasů.


zajímavosti

O zvolení do čela druhé největší vysoké školy v Česku kromě Beka a Janíčka usilovali děkan fakulty informatiky Jiří Zlatuška, proděkan lékařské fakulty Petr Dvořák a ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Ivan Holoubek.


poznámka

Senátoři vybírali kandidáta na rektora z pěti osobností. V prvních dvou kolech, která se odehrála již 18. dubna 2011, však nikdo nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.
Do třetího závěrečného kola volby proto s největším počtem hlasů postoupili prorektor Mikuláš Bek a nynější kvestor Ladislav Janíček. Ve třetím kole získal Mikuláš Bek 24 hlasů a Janíček 19 hlasů. Kandidáta na rektora zvolil v tajném hlasování akademický senát univerzity za účasti všech 46 členů.
Mikuláš Bek bude stát v čele Masarykovy univerzity do roku 2015.
osoby

Mikuláš Bek
nově zvolený rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala
stávající rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška
jeden z kandidátů na funkci rektora MU


Jis


Aktualizováno: 21. 04. 2019