Koupě pozemků za účelem rozšíření hřbitova v Králově Poli

20. 2. 1940


ulice

Božetěchgasse - Božetěchova
poloha pozemku Kostelní zmola
poloha pozemku


katastr

Brno-Královo Pole


charakteristika

Rozhodnutím vládního komisaře Oskara Judexe ze dne 20. února 1940 bylo schváleno, aby obec brněnská koupila za účelem rozšíření hřbitova v Brně-Králově Poli potřebné plochy, a to:
1) knížete Aloise Schönburg-Hartensteina v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice 1, část pozemkové parcely č. 948/2 ve výměře 352 m² po 2 K za každý m².

2) Josefa Hrubeše v Brně-Králově Poli, Kostelní zmola, část pozemkové parcely č. 959 ve výměře 241 m² po 10 K za každý m².


prameny, literatura

události

18. 6. 1940
Koupě pozemku za účelem rozšíření hřbitova v Králově Poli 1888
Otevření nového hřbitova v Králově Poli


osoby

Josef Hrubeš
prodávající strana Oskar Judex
na základě jeho rozhodnutí byly pozemky zakoupeny


městská část

MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018