Koupě pozemků za účelem regulace potoka Ponávky a zřízení retenční nádrže v Brně-Králově Poli

27. 11. 1940


ulice

katastr

Královo Pole


charakteristika

Vládní komisař Oskar Judex schválil opatřením ze dne 27. listopadu 1940, aby obec brněnská koupila za účelem regulace potoka Ponávky a zřízení retenční nádrže v Brně-Králově Poli od knížete Aloise Schönburg-Hartensteina, Brno-Královo Pole, Božetěchova 1, část pozemkové parcely číslo 2431/4 a 2431/8 v katastrálním území Královo Pole o výměře cca 32 000 m² od 11 K za 1 m².osoby

Oskar Judex
schválil opatření


městská část

MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018