„Mostné" privilegium

25. 2. 1293


místo

Brno


charakteristika

Václav II., král český, dává brněnským měšťanům své clo u města Brna, které se lidově nazývá "Prukmaut", aby měšťané a jejich potomci z výnosu mýta spravovali a opravovali mosty, cesty, příkopy, hradby a jakkoliv zlepšovali Brno.


účastníci

Václav II., král český,
brněnští měšťanéJord


Aktualizováno: 25. 06. 2018