Uložení popela Adolfa Tihelky

30. 4. 1936číslo orientační

96charakteristika

Dne 30. dubna 1936 byl na urnovém hřbitově u krematoria uložen popel bývalého člena městské rady Adolfa Tihelky. Při tomto pietním obřadu se rozloučil jménem města Brna starosta Rudolf Spazier.


účastníci

Rudolf Spazier, starosta města Brna


prameny, literatura

osoby

Rudolf Spazier
starosta města Brna, slavnostní řečník při pietním aktu Adolf Tihelka
jeho popel ukládán při pietním aktu


stavby

městská část

MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018