Darování hradu Obřan, osvobození venkovských statků od placení obecné berně

31. 3. 1316


místo

Praha


charakteristika

Jan Lucemburský, král český, dává dědičně za věrné služby brněnským měšťanům pozemek v okolí hradu Obřany, které na svůj náklad dobyli. Zároveň osvobozuje od placení obecné berně venkovské statky, které měšťané drželi v nájmu od šlechticů a duchovenstva.


účastníci

Jan Lucemburský, král český,
brněnští měšťané


zajímavosti

Majetek se skládal z "vesnic, vzdělaných a nevzdělaných polí, hor, rovin, lesů a luhů, pasek, luk, pastvin, rybníků, lovu ryb, zahrad, sadů, mlýnů vod, vodopádů a z příslušenství".


poznámka

Smil, poslední pán obřanského hradu z rodu jeho zakladatelů, stál v opozici proti Janu Lucemburskému a zemřel asi roku 1313 v rakouské emigraci. Hrad poté připadl jako odúmrť králi, který jej věnoval Jindřichu z Lipé. Škody, které hradní posádka Brnu působila, vyústily v jeho dobytí a poboření odvetnou trestnou výpravou. Jindřich dlel v té době ve vězení za vzpouru proti králi.
Za vojenskou pomoc při dobývání hradu daroval Jan Obřany včetně hradu Brnu. Od konce srpna 1319 se situace změnila ve prospěch Jindřicha z Lipé a obřanský hrad se spolu s dalšími statky vrátil na králův pokyn zpět do jeho držení.osoby

Jan Lucemburský
král český Jindřich z Lipé
jako odúmrť věnoval král asi 1312 nebo 1313 obřanský hrad Jindřichovi


městská část

Jord


Aktualizováno: 25. 06. 2018