Oblastní sokolský slet v Brně

11. 6. 2006


ulice

katastr

Veveří


místo

stadion Sokola Brno I


charakteristika

Účastníci sletu se sjeli do Brna již v sobotu 10. června na secvičné zkoušky skladeb. Na předvečer hlavního sletového dne připravili pořadatelé (župa Jana Machala a Dr. Jindry Vaníčka) společenský večer s tělocvičným a kulturním programem, s hudbou a tancem, který se uskutečnil ve velkém sále stadia Sokola Brno I.
V neděli dopoledne na cvičišti stadionu proběhly další zkoušky. Hlavní odpolední program byl zahájen průvodem všech cvičenců, který prošel městem a jehož účastníci se po příchodu na stadion shromáždili ke slavnostnímu nástupu. Diváci shlédli pásmo patnácti sletových skladeb, v němž vystoupilo více než dva a půl tisíce cvičenců, a to nejen z obou pořádajících žup, ale též ze župy Dr. Bukovského, Krále Jiřího, Pernštejnské a dalších. Vlastní vystoupení bylo zahájeno v neděli ve 14.00 hodin.


poznámka

Tento oblastní sokolský slet byl součástí příprav na XIV. všesokolský slet v Praze (červenec 2006).


prameny, literatura

městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 26. 06. 2018