Mezinárodní odborný seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat“

21. 6. 2011 (21.–22.6.2011)


ulice

číslo orientační

105


charakteristika

Mezinárodní odborný seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství v Technickém muzeu v Brně“ se konal v roce 50. výročí založení TM v Brně.
Spolupořadatelé: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, České farmaceutické muzeum, Středisko Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Společnost pro dějiny věd a techniky a Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny v Praze.


zajímavosti

Přednášky probíhaly paralelně ve velkém přednáškovém sále a malé zasedací místnosti, byly soustředěny do několika bloků:

První den jednání (21. června):
1. blok přednášek „Muzeum jako objekt prezentace a uchování paměti; Varia – z dějin vědních oborů
2. blok přednášek: „Architektura ve službách zdravotnictví; Varia – z dějin vědních oborů
3. blok přednášek: „Varia – z dějin vědních oborů.

Druhý den jednání (22. června):
1. blok přednášek: „Střední a vysoké školství; Průmysl a technika v minulosti a dnes“
2. blok přednášek: „Varia – z dějin oborů“.
Odpoledne se uskutečnila exkurze v Muzeu města Brna s komentovanou prohlídkou stálých expozic „Barokní lékárna“ a „Brno na Špilberku“..


osoby

Josef Liškutín
na semináři doc. PhDr. František Dohnal, CSc., z Univerzity Karlovy v Hradci Králové přednesl příspěvek „K dějinám oboru hygiena a epidemiologie v Československu - generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín“ Pavel Meisel
na semináři přednesla Mgr. Emilie Těšínská z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet pro dějiny vědy, příspěvek „Československo­- francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1936–1939)“; zakázku na výrobu a instalaci přístroje získala firma Pavla Meisela


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 25. 06. 2018