Vznik druhé královopolské sokolské jednoty

2 / 1907


ulice

Palackého třída
v sále Kuchtova hostince probíhala cvičení


charakteristika

Koncem roku 1906 došlo v královopolské sokolské jednotě založené v roce 1891 k rozkolu. Část členů TJ Sokol Královo Pole se rozhodla odejít a založit novou organizaci. Důvodem byly jednak politické třenice, jednak osobní neshody a řevnivost.
Nová organizace vznikla v únoru 1907, dala si název Sokol II-Fügner a začala s cvičením v sále Kuchtova hostince na Palackého 58 (dnes 29). Měla však potíže s tím, aby byla oficiálně uznána vedením brněnské Rastislavovy župy; toho dosáhla až v roce 1909.
V únoru roku 1912 byl v jednotě ustaven i ženský odbor. V roce 1914 měl Sokol II-Fügner 216 členů (Sokol I měl tehdy 302 členy), pak však odešla většina mužů na fronty 1. světové války a cvičil jen dorost a ženy.
V roce 1917 ocenila jednota spisovatele Aloise Jiráska za podpis Májového manifestu tím, že ho jmenovala svým čestným členem. Za to od něho dostala vlastnoručně psané poděkování. Brzy nato, v září 1918, se obě královopolské sokolské jednoty sloučily.


zajímavosti

Vedení sokolské župy novou jednotu neuznalo a zakázalo ostatním svým jednotám s novou organizací jakékoliv styky. Až po oficiálním uznání jednoty v roce 1909 se styky obou královopolských sokolských jednot postupně zlepšovaly.
V roce 1911 se už zúčastnilo veřejného cvičení Sokola II 11 zástupců první jednoty v krojích, v roce 1912 s konala slavnost rozvinutí praporu Sokola II za oficiální účasti Sokola I atd. Koncem 1. světové války, kdy došlo k obsazení cvičebních prostor vojskem, cvičili členové obou jednot, ač formálně ještě nesloučeni, společně ve školní tělocvičně na Mojmírově náměstí 10.
V srpnu 1918 se všech 74 tehdejších členů Sokola II-Fügner v čele se starostou Jaroslavem Čepelákem rozhodlo využít nabídky Sokola I ke sloučení obou jednot.


poznámka

Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.události

8. 9. 1918
Sloučení dvou královopolských sokolských jednot 13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 08. 07. 2018