Poklep základního kamene pavilonů "M" a "X" v areálu Mendelovy univerzity v Brně

28. 6. 2011místo

13.30 hodin, prostor mezi Drobného a Erbenovou ulicí (v sousedství pavilonu Q)


charakteristika

Ve dvou nových pavilonech bude soustředěno zázemí pro biotechnologické obory. Nové prostory nahradí ty stávající, které již nevyhovují současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak požadavky na technické vybavení. Univerzita získá celkem 11 185 m² plochy pro výuku a výzkum.
Moderní zázemí přispěje ke zvýšení kvality poskytovaného studia na všech jeho úrovních. Např. ústav, jehož oblastí zájmu je rybářství, k výzkumu potřebuje akvária, nádrže a složité zázemí pro filtraci vody. V nových budovách bude umístěna i pitevna, stáj a další prostory, které využije ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat.


účastníci

primátor města Brna Roman Onderka,
zástupci Mendelovy univerzity,
zástupci dodavatelských institucí


zajímavosti

Realizace projektu probíhá již od března 2011. Do plného provozu by oba pavilony měly přejít v druhé polovině roku 2013.
Jejich vybudování a uvedení do provozu si vyžádá částku téměř 619,3 milionu korun. Na financování se z 85 % podílí Evropská unie.


poznámka

Autor studie: Atelier Chlup.
Projektant a autorský dozor: Arch. design, s.r.o.
(Informace jsou čerpány z tiskové zprávy Mendelovy univerzity v Brně, kterou poskytla tisková mluvčí Ing. Kateřina L. Brettschneiderová, děkujeme.)


obrazy

události

15. 5. 2013
Slavnostní otevření biotechnologických pavilonů


osoby

Roman Onderka
primátor města Brna


stavby

objekty

Pavilony M a X
základní kámen: Zemědělská 1/07


městská část

Jis


Aktualizováno: 23. 06. 2019